EURÓPA-UDVAR
 
  Bevezető
  PALATINUS
  
Palatinus Polgári Társulás
 I. A történelem könyve
 II. A gondolat könyve
 III. A hűség könyve
 IV. Az ikonok könyve
 V. A mesterségek könyve
 VI. A PALATINUS könyve
 VII. Az EURO GLOBAL könyve
 VIII. Az építéstörténet könyve
 IX. Az építők könyve
 X. Az utolsó szó könyve
 XI. Az alkotók könyve
  Fényképalbum
  Elérhetőségek
  Impresszum

 

 
EURÓPA-UDVAREURÓPA-UDVAR   NÁDVORIE EURÓPYNÁDVORIE EURÓPY   EUROPA PLATZ EUROPA PLATZ   EUROPE PLACEEUROPE PLACE
 PALATINUS 


   A PALATINUS Polgári Társulás 1999. december 16-án alakult nemzetünk nagy építésze, Kós Károly születésnapján. Elsőrendű feladatának a Magyar Millennium tiszteletére létrehozott Európa szoborpark további gazdagítását tekintette és tekinti mind a mai napig a révkomáromi Európa-udvarban.

Ezt a szoborgalériát évről-évre a lehetőségeinhez mérten új alkotásokkal gazdagítjuk. Olyan magyar uralkodók szobrai kapnak itt helyet, akik sokat tettek nemzetünk és városunk, Révkomárom felvirágoztatásáért. A szobrok elkészítésére magyar szobrászművészeket kértünk fel a Kárpát-medencéből. Lesz itt szobra anyaországi, erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és délvidéki szobrásznak is.


Darázs Rozália: IV. Béla király

Gáspár Péter: Luxemburgi Zsigmond király

Mag Gyula: Szent László király

Nagy Lajos király

Hunyadi Mátyás király

Ghyczy Kálmán emléktáblája

A révkomáromi Európa szoborpark rövid leírása:

A szoborpark eddig elkészült alkotásai:

 • 2000. december 17.: Csütörtöki András /Felvidék/: Szent István és Bajor Gizella
 • 2001. december 15.: Mag Gyula /Felvidék/: Szent László
 • 2002. március 20.: Darázs Rozália /Felvidék/: IV. Béla
 • 2003. október 31.: Gáspár Péter /Felvidék/: Luxemburgi Zsigmond
 • 2003. október 31.: Szilva Emőke /Felvidék/: Hunyadi Mátyás
 • 2004. május 1.: Győrfi Lajos /Magyarország/: Nagy Lajos

A szoborpark további tervezett alkotásai:

 • 2004. december 16.: Győrfi Lajos /Magyarország/: Mária Terézia
 • 2005. május 1.: Benedek György /Magyarország/: III. Béla
 • 2005. december 16.: Gyurcsek Ferenc /Magyarország/: Hunyadi János
 • 2006. május 1.: Szilva Ilona /Felvidék/: Könyves Kálmán
 • 2006. december 16.: Tóth Béla /Magyarország/: II. András
 • 2007. május 1.: /Felvidék/: II. Géza
 • 2007. december 16.: /Felvidék/: Károly Róbert
 • 2008. május 1.: /Felvidék/: Kossuth Lajos
 • 2008. december 16.: /Kárpátalja/: II. Rákóczi Ferenc
 • 2009. május 1.: /Erdély/: Bethlen Gábor
 • 2009. december 16.: /Délvidék/: Bocskay István

A révkomáromi Európa szoborpark tervezett központi alkotása:

 • 2010. május 1. Ketel és Alaptolma Komárom alapítói szobrának leleplezése

A Gesta Hungarorumban Anonymus így szól Komárom alapításáról:

"Később Árpád fejedelem Sátorhalomtól a Tolcsva vizéig az egész földet lakosaival együtt kegyesen Ketelnek adományozta. De nemcsak ezt, hanem sokkal többet is kapott, mert miután Árpád fejedelem Pannónia egész földjét meghódította, Ketelnek hűséges szolgálataiért nagy területet juttatott a Duna mellett, ahol a Vág torkolata található. Ott később Ketel fia Alaptolma épített várat, amelyet Komáromnak nevezett el. A vár szolgálatára mind a magával hozott népekből, mind a fejedelemtől elnyertekből két részt rendelt. Sok idő múltán ott is temették el pogány módra Ketelt és fiát, Tolmát."

További tevékenységek:

 • 2000. május 1.: a Zenepavilon hasonmásának az átadása. Eredetijében olyan hírességek vezényelték a katonazenekart mint Egressy Béni és id. Lehár Ferenc.
 • 2000. július 14.: a barokk városi kút hasonmásának átadása
 • 2000. december 16.: az Európa-udvar átadása
 • 2000. december 16.: az Élő építészet című, a szlovákiai szerves építészetet bemutató kiállítás, Kós Károly építész születésnapján
 • 2000. december 17.: a Szent Korona másának átadása
 • 2000. december 17.: Az Európa udvar művészei című kiállítás megnyitása
 • 2001. július 28.: Bruncz János fafaragó mester harangtoronyának az átadása
  Ebben az esztendőben közreműködtünk abban is, hogy a révkomáromi Szent Benedek rend székházának homlokzatára visszakerüljön Berecz Gyula szobrászművész 1945-ben eltávolított alkotása.
 • 2001 decembere: az Európa udvar című könyv kiadása
 • 2003. október 31.: Ghyczy Kálmán (1808-1888) pénzügyminiszter, a képviselőház elnöke emléktáblájának a leleplezése. A művet, ami Istók János szobrászművész alkotása, 1908-ban avatták fel. 1945-ben az impériumváltás után, amikor Révkomárom ismét a Csehszlovák Köztársasághoz került, a magyarellenes hisztéria keretében az emléktáblát szétverték, csak a bronz domborművet sikerült megmenteni. A márványtáblát Ryšavý Boldizsár kőfaragó faragta újra, a bronz domborművet pedig Csütörtöki András restaurálta. Az emléktábla közel ötven év után került vissza az eredeti helyére.
 • 2003-ban restauráltattuk Nepomuki Szent János szobrát, egy barokk ablak- és kapurácsot. Mindhárom a révkomáromi A Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeumának a tulajdona. Ezeknek a műveknek köztéren való elhelyezésére ebben az esztendőben, 2004-ben kerül sor.
 • 2004. május 1.: az Európa-udvar zárókövének elhelyezése
 • 2004. december 16.: Nemzetünk egyik legnagyobb építésze Kós Károly Erdélyország nagy szülötte. Az ő tiszteletére szeretnénk még ebben az esztendőben az Európa-udvar Erdélyi házán emléktáblát avatni. Ez egy nagyobb lélegzetű sorozat első darabja lenne, ugyanis a későbbiekben szeretnénk az Európa-udvar házain, az egyes országokhoz kötődő építészek emléktábláit is elhelyezni.

Céljainkat társulásunk jelmondatával, Klapka György híres szavaival fejezhetjük ki a legjobban: "Legyen Komárom a magyarok Mekkája".


Csütörtöki András: Gizella királyné

Csütörtöki András: Szent István király


az Európa-udvar záróköve

A PALATINUS Polgári Társulás köszönetét fejezi ki minden kedves támogatójának.


 
  
 PALATINUS 
 
   EURÓPA-UDVARNÁDVORIE EURÓPYEUROPA PLATZEUROPE PLACE